תחזוקה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
14.1 יועץ לתחזוקת מבנים 15/07/2020
הוארך עד 15/11/2020
20/08/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1    
14.2 יועץ בתחום מיזוג אוויר ואוורור 19/07/2020
הוארך עד 15/11/2020
23/08/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1    
14.3 כמאות  30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1    
14.4 יועץ בתחום מתקני התברואה 30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1    
14.5 יועץ בתחום הקונסטרוקציה 30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1    

 


חינוך

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
12.1 יועץ לעיצוב סביבות למידה ומרחבי למידה 15/06/2020
הוארך עד 13/08/2020
22/07/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    

 


בטיחות

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
6.2 יועץ בטיחות במרחב הציבורי הפתוח 19/02/2020
הוארך עד 15/06/2020
18/03/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3    

 


גינון והשקיה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
13.1 יועץ גינון והשקיה 19/02/2020
הוארך עד 15/06/2020
18/03/2020
הוארך עד 31/12/2020
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3