תחזוקה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
14.3 כמאות  30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/10/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3    
14.4 יועץ בתחום מתקני התברואה 30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/10/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3