תחזוקה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
14.2 יועץ בתחום מיזוג אוויר ואוורור 19/07/2020
הוארך עד 15/11/2020
23/08/2020
הוארך עד 31/05/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
  הבהרות/שינויים מס' 3    
14.3 כמאות  30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/05/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
14.4 יועץ בתחום מתקני התברואה 30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/05/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    
14.5 יועץ בתחום הקונסטרוקציה 30/08/2020
הוארך עד 15/11/2020
27/09/2020
הוארך עד 31/05/2021
  הבהרות/שינויים מס' 1    
  הבהרות/שינויים מס' 2    

 

גינון והשקיה

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
13.2 סוקר ו/או אגרונום לעריכת סקרי עצים 14/03/2021 31/05/2021

 

כלכלי

מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
15.1 יועץ כלכלי 25/05/2021 04/07/2021