חזור לעמוד ההתנדבויות 

תדירות מבוקשת * שדה חובה

שעות מועדפות * שדה חובה

האם מעוניינים להתנדב כל הקבוצה ביחד או לפצל למספר קבוצות? * שדה חובה

האם אפשרית פעילות פיזית קלה (כגון עבודה בגינה, שיפוץ וכד') * שדה חובה

האם יש העדפה לתחום התנדבות מסויים? * שדה חובה

האם קיימים משאבים / תקציבים לטובת ההתנדבות? * שדה חובה