במידה ומעוניינים להתנדב בתחום המקצועי שלכם


 


במידה ומעוניינים להתנדב בחלוקת מזון, ציוד ותרופות

באילו ימים זמין/ה לחלוקת מזון, תרופות וציוד?

האם ברשותך רכב פרטי?

האם ברשותך רכב גדול?