מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
4.1  שמאי וועדה מקומית בתחום היטל השבחה וירידות ערך  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
4.2  שמאי מלווה לתכנית בנין עיר - עד 10 דונם  10/04/18 
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
4.3  שמאי מלווה לתכנית בנין עיר - 10-100 דונם  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2      
4.4  שמאי מלווה לתכנית בנין עיר - מעל 100 דונם  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18  
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
  הבהרות/שינויים מס' 2     
4.5  שמאי מקרקעין מלווה  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18   
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
4.6  שמאי מקרקעין מלווה (כלכלי)  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18   
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1     
4.7  שמאי מקרקעין מלווה להפקעות מקרקעין  10/04/18  
הוארך עד 25/04/18
01/05/18   
הוארך עד 15/05/18
  הבהרות/שינויים מס' 1