אפשר לעזור?

ישיבות מועצה 2015

ישיבה שלא מן המניין מס' 34 מיום 22.12.2015
סדר יום
← פרוטוקול - סרוק / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו של הישיבה:

 
 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 32 // ישיבה מן המניין מס' 33 מיום 1.12.2015
סדר יום
← פרוטוקול 32 // 33
תמליל ישיבה 32 // 33 
צילום וידאו של הישיבה: 
 

 

 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 30 // ישיבה מן המניין מס' 31 מיום 20.10.2015
סדר יום
פרוטוקול 
30 // 31
תמליל ישיבה 30 // 31 

צילום וידאו של הישיבה: 
 

 


 

 

ישיבה מן המניין מס' 29 מיום 18.8.2015
סדר יום
← פרוטוקול  
תמליל ישיבה  
צילום וידאו של הישיבה:

 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 28 מיום 21.7.2015
סדר יום
← פרוטוקול   
תמליל ישיבה  
צילום וידאו של הישיבה:


 


 

ישיבה שלא מן המניין מס' 27 מיום 16.6.2015

← פרוטוקול
תמליל ישיבה

ישיבה מן המניין מס' 26 מיום 16.6.2015 
← פרוטוקול
תמליל ישיבה
צילום וידאו של ישיבות מועצה מספר 26 + 27:

 

   
ישיבה מן המניין מס' 25 מיום 19.5.2015
סדר יום
←  פרוטוקול
תמליל ישיבה
צילום וידאו של הישיבה :ישיבה מן המניין מס' 24 מיום 14.4.2015
פרוטוקול   
תמליל ישיבה  
צילום וידאו של הישיבה :


 
ישיבה מן המניין מס' 23 מיום 10.3.2015
פרוטוקול  
תמליל ישיבה  
צילום וידאו של הישיבה
 

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 22 מיום 17.2.2015
פרוטוקול  
תמליל ישיבה  
צילום וידאו של הישיבה 


 

ישיבה מן המניין מס' 21 מיום 20.1.2015
פרוטוקול  

תמליל ישיבה  
←  צילום וידאו של הישיבה


 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525