אפשר לעזור?

ועדה לקידום זכויות הילד

  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 2 - 4/6/2018 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 1- 7/3/2018 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 1- 7/3/2018 (סרוק וחתום)
  כנס של הוועדה לקידום זכויות הילד - הכנס החליף את ישיבת הועדה של חודש דצמבר - 28/12/2017 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 3 - 10/9/2017 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 3 - 10/9/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 2 - 9/7/2017 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 1 - 30/3/2017 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 1 - 30/3/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 4 - 4/12/2016 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 3 - 11/09/2016 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 2 (בוטלה) - נושאים להמשך טיפול - 5/6/2016
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 1 - 13/01/2016 (נגיש)
  פרוטוקול הועדה לקידום זכויות הילד - ישיבה מס' 1 - 13/01/2016 (סרוק וחתום)
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525