אפשר לעזור?

ועדת כספים - פרוטוקולים 2017

  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 12 - 24/12/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 12 - 24/12/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 11 - 26/11/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 10 - 5/11/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 10 - 5/11/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 9 - 17/9/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 9 - 17/9/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 8 - 20/8/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 8 - 20/8/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 7 - 23/7/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 7 - 23/7/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 6 - 25/6/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 6 - 25/6/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 5 - 21/5/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 5 - 21/5/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 4 - 3/5/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 4 - 3/5/2017 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 3 - 19/3/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 3 - 19/3/2017 (נגיש)
  ביטול ועדת כספים מס' 2
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 1 - 22/1/2017 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת כספים - ישיבה מס' 1 - 22/1/2017 (נגיש)
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525