אפשר לעזור?

ועדת תמיכות 2017

עמוד זה כולל:

 

← פרוטוקולים של ועדת תמיכות מקצועית
← פרוטוקולים של ועדת המשנה לתמיכות

* פרוטוקולים נגישים יועלו לאתר העירוני בקרוב.

 

  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 12.12.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 12.11.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 5.11.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 3.8.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית -25.7.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 16.7.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית -9.7.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית -9.7.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית -8.6.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 4.4.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 30.3.17
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 2.2.17
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 7.1.18 (תיקון לפרוטוקול מיום 17.12.17)
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 17.12.17
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 14.11.17
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 6.4.17
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 14.2.17
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 9.1.17
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525