אפשר לעזור?

ועדת תמיכות 2016

עמוד זה כולל:

 

← פרוטוקולים של ועדת תמיכות מקצועית
← פרוטוקולים של ועדת המשנה לתמיכות

* פרוטוקולים נגישים יועלו לאתר העירוני בקרוב.

 

  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 26.12.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 24.11.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 3.11.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 22.9.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 19.6.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 7.4.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 17.3.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית (ב) - 3.3.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית (א) - 3.3.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 22.2.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 15.2.16
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - 26.1.16
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 27.11.16
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 16.11.16
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 29.9.16
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 11.7.16
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 19.5.16
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 3.4.16
  פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות - 7.3.16
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525