אפשר לעזור?

ועדת תמיכות 2018

  ועדת המשנה לתמיכות - פרוטוקול 5 - 15.8.18
  ועדת המשנה לתמיכות - פרוטוקול 4 - 12.7.18
  ועדת המשנה לתמיכות - פרוטוקול 3 - 10.6.18
  ועדת המשנה לתמיכות - פרוטוקול 2 - 14.5.18
  ועדת המשנה לתמיכות - פרוטוקול 1 - 16.4.18
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 8 - 15.8.18 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 7 - 17.7.18 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 6 - 19.6.18 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 5 - 24.5.18 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 4 - 1.5.18 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 3 - 10.4.18 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 3 - 10.4.18 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 2 - 8.3.18 (סרוק וחתום)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 2 - 8.3.18 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 1 - 7.1.18 (נגיש)
  פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית - ישיבה 1 - 7.1.18 (סרוק וחתום)
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525