אפשר לעזור?

דף זה מרכז את כל הטפסים הקיימים באתר העירוני

פניות ציבור:

· פנייה ללשכת ראש העיר

· פנייה לנציבת תלונות הציבור

· פניות ציבור בנושאים כלליים

· פנייה למנהל האתר העירוני

 

 

מוקד עירוני:

· פנייה חדשה למוקד

· בירור מצב פנייה 'פתוחה'

 

 

תשלומי עירייה:

· למעבר ל'תיק תושב'


  

ארנונה:

· קבלת חשבון ארנונה ישירות לדוא"ל

· תשלום הארנונה באמצעות האינטרנט

· הוראת קבע לחיובי ארנונה

  

· טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים  (הנחה על בסיס המבחן הכלכלי)

· טופס בקשה לוועדה להנחות - בקשה לקבלת הנחה מתשלום הארנונה הכללית לדירת מגורים

· טופס בקשה לוועדה להנחות לדחיית תשלום היטל סלילת כבישים ומדרכות

· טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לשנת 2018  
· טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה לנכס ריק
· טופס בקשה להנפקת אישור לטאבו

 

הנדסה:
· פיקוח על הבנייה

 

 

חניה:

· טופס מקוון להנפקת תו חניה - 'אני מהרצליה'
· תשלום דו"ח חניה
· צפייה בפרטי דו"ח קיים
· טופס ערעור לדו"ח חניה
· בדיקת סטטוס ערעור
· חניית נכים
 

האגף לשירותים חברתיים:

· טופס הערכת צרכים לאוכלוסייה מבוגרת

· טופס הפניה נערה לטיפול - נוצ"ץ

· טופס הצהרה על ויתור סודיות רפואית סוציאלית

· טופס פניה לשירותי הרווחה

 

 

גנים, נוף וריהוט רחוב וגן:
· אישור לקיום מסיבה / יום הולדת בגינה ציבורית

 

 

ועדת שמות / הנצחה:
· בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר

 


איכות הסביבה - מידע סביבתי:

· טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין


 

המחלקה הווטרינרית:

· טופס בקשה לניתוח סירוס / עיקור חתולים 


האגודה לתרבות הדיור:

· נוהל שיפוצים סניף האגודה לתרבות הדיור

· טופס השתתפות בהוצאות

· טופס יפוי כח לעורך דין של האגודה

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525