אפשר לעזור?

מחלקת חשבות

תפקידים:

• ניהול כספי תקין של אגף ת.ב.ל תוך מקסום הכנסות, חסכון בעלויות וייעול תהליכי עבודה.

• ניהול נושאי הכספים באופן שוטף, בניית תקציב עבודה שנתי, בקרה תקציבית שוטפת.

• ניהול וליווי התקשרויות האגף שלא במסגרת מכרז (הזמנות/מכרזים משותפים/פטור ממכרז)

• קביעת שכ"ט לאדריכלים/מתכננים/יועצים והסדרת התקשרויות עימם.

• מחלקת חשבות.

• ניהול מכרזי האגף - משלב בדיקת צורך במכרז ,בחינה כלכלית, ליווי היחידות המקצועיות ועד בדיקת הצעות המציעים, עריכת המלצות לוועדת מכרזים והסדרת התקשרות עם הזוכה.

• טיפול ואישור הזמנות עבודה ורכש.

• טיפול ביצוע ואישור תשלומים לספקים.

• דיווח כספי על ביצוע עבודה למשרדי ממשלה וגורמי חוץ מממנים: חינוך, פנים, תחבורה, אנרגיה, משטרה, פיס, טוטו וכו'.

• השגת מקורות מימון ממשרדי ממשלה / גורמים מממנים לפרויקטים שבטיפול האגף.

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525