אפשר לעזור?

מחלקת בטיחות

למעבר לאתר החדש של מחלקת הבטיחות ←

 

 

תפקידים:

• אחריות על קיום נוהלי הבטיחות ברשות העירונית בקרב עובדי העירייה, מוסדות החינוך, מבנים ואירועים המוניים.

• הכנת תכנית לניהול בטיחות עובדי העירייה, כפי שמחויב בתקנות בטיחות בעבודה, אשר נכנסו לתוקפן באוגוסט 2014.

• קיום ועדות בטיחות עירוניות 8 פעמים בשנה.

• הוצאת תכנית עבודה שנתית לבטיחות במוסדות חינוך.

• עדכון ריענון רבעוני לנוהלי הבטיחות העירוניים.

• ביצוע הדרכות בטיחות לכלל עובדי העירייה כגון: מח' וטרינרית, מפקחי אגף שאיפה, מפקחים על הבנייה, עובדי משרד ועוד.

• מעקב ובקרה אחר ביצוע נוהלי הבטיחות לפי פב"ט וחוזר מנכ"ל משה"ח עג'/5.

   – ביקורות בטיחות למוסדות חינוך ומוסדות עירייה - סקרי בטיחות שנתיים.
   – תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך שלא בניהול העצמי.
   – מעקב אחר תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך שבניהול עצמי.
   – מעקב אחר ועדות בטיחות במוסדות חינוך.
   – אישורי בטיחות אכלוס מוסדות חינוך למשרד החינוך לקבלת תקציבים.

• הדרכה בנושא שימוש בציוד מגן אישי ע"י עובדי העירייה במוסדות העירייה ומוסדות חינוך לרבות נושאי עבודה בגובה, סיכונים ביולוגים ועוד.

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525