אפשר לעזור?

מחלקת תחזוקת מבנים

תפקידים:

• תכנון והכנת כתבי כמויות לפרויקטים שונים.

• בנייה חדשה לעיתים ירוקה ותוספת בנייה למבנים קיימים.

• ביצוע עבודות הנגשה, התקנת מעליות ומעלונים במוסדות העירייה ובמוסדות החינוך.

• תחזוקת מעליות.

• התקנה ושדרוג מיזוג אוויר במוסדות העירייה, במוסדות חינוך, באולמות ספורט.

• תחזוקת מיזוג אוויר.

 


מחלקת תחזוקת מבנים - נושאי מוסדות חינוך

• שיפוצי מוסדות חינוך.

• חיזוק בתי ספר נגד רעידות אדמה.

• שיפוץ גני ילדים.

• צביעה יסודית במוסדות חינוך.

• היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו.

• החלפת חול בארגזי חול.

• שדרוג חצרות במוסדות חינוך.

• עבודות בטיחות במוסדות חינוך.

• גידור פנימי במוסדות חינוך.

• תחזוקת מתקני חצר בכל בתי הספר וגני הילדים (כולל בדיקה חודשית, שנתית ותלת שנתית לפי ת"י 1498).

• תקלות שבר ותחזוקה מונעת בגנ"י ובבתי ספר שלא בניהול עצמי.

 

מחלקת תחזוקת מבנים - מוסדות עירייה

• איטום והחלפת גגות אסבסט בכל מוסדות העירייה.

• שיפוץ ובינוי נכסים עירוניים כולל תשתיות.

• שיפוץ מבני דת ציבוריים.

• שיפוץ מבני תנועות נוער.

• הכנת החופים לעונת הרחצה.

• צביעת עמודי תאורה.

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525