אפשר לעזור?

מחלקת חשמל ומאור רחובות

תפקידים:

• אספקת שרותי תחזוקה מנע ושבר, עבודות חשמל במוסדות העירייה ומוסדות חינוך.

• טיפול בתאורת רחובות ובלוחות חשמל.

• תיאום והזמנת עבודות שונות מול חב' החשמל.

• תכנון ופיקוח על מערכות תאורה חדשות במסגרת שיפוץ רחובות.

• הפעלת מערך כוננות לטיפול במפגעי חשמל בכל שעות היום.

• מתן אישורים למוסדות חינוך אצטדיון עירוני ואולמות ספורט ברחבי העיר.

• מתן מענה בנושא חשמל לאירועים עירוניים ויום העצמאות.

• מתן מענה בנושא חשמל למוסדות חינוך.

• החלפת פנסי תאורת רחובות לטכנולוגית LED לשם התייעלות אנרגטית ושדרוג עמודי תאורה.

• החלפת תאורה במגרש הכדורגל.

• החלפת תאורה להתייעלות אנרגטית.

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525