אפשר לעזור?

ישיבות מועצה 2016

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 49 מיום 20.12.16  
סדר יום
← פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה  

 

ישיבה מן המניין מס' 48 מיום 20.12.16  
סדר יום
← פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
צילום וידאו של ישיבות 48 + 49     

 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 47 מיום 29.11.16  
סדר יום
← פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
צילום וידאו משותף עם ישיבה 46   

 

ישיבה מן המניין מס' 46 מיום 29.11.16  
סדר יום
← פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה  
צילום וידאו של הישיבה 

 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 45 מיום 25.10.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
צילום וידאו משותף עם ישיבה 44     

 

ישיבה מן המניין מס' 44 מיום 25.10.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
צילום וידאו:

 

 


ישיבה שלא מן המניין מס' 43 מיום 23.8.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
צילום וידאו של הישיבה:    

 

 

ישיבה מן המניין מס' 42 מיום 26.7.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
צילום וידאו של הישיבה:       

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 41 (ארנונה) מיום 21.6.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 40 מיום 21.6.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה 
צילום וידאו של ישיבות 40 + 41:

 

 

 

ישיבה מן המניין מס' 39 מיום 24.5.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו של הישיבה:
 

 


ישיבה מן המניין מס' 38 מיום 12.4.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו של הישיבה :

 

 

ישיבה מן המניין מס' 37 מיום 15.3.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה  
צילום וידאו של הישיבה:
 


ישיבה מן המניין מס' 36 מיום 9.2.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו של הישיבה:  

 

 

ישיבה מן המניין מס' 35 מיום 14.1.16  
סדר יום
←  פרוטוקול - סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
צילום וידאו של הישיבה:    
       

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525