אפשר לעזור?

מחלקת חניה

תשלום דוח

צפייה בפרטי הדוח

טופס ערעור לדוח

סטטוס ערעור

 


 

המחלקה מטפלת בכל הקשור להליכי הגביה של דו"חות חניה, בקשות ערעור,
בקשות להישפט בבית המשפט המקומי וכן בניפוק תווי חנייה
(מדבקת "אני מהרצליה").


 

ניתן לקבל את כלל השירותים הבאים באופן מקוון:
א. צפייה בדו"ח החנייה וביצוע הוראת תשלום.
ב. צפייה בדו"ח החנייה והגשת ערעור, כולל הוספת טפסים נלווים.
ג. צפייה בסטאטוס הערעור שהוגש.
ד. הגשת בקשה לתו חנייה.

 

 

תשלום דו"ח חנייה

יצירת קשר וקבלת קהל

תו חנייה (מדבקת 'אני מהרצליה')

תווי החניה מונפקים לתושבי הרצליה

קיבלתי דו"ח חנייה - מה עושים?

כל מה שרציתם לדעת על דו"חות חנייה

ערעורים / בקשה להישפט

המחלקה מטפלת בערעורים ובבקשות להישפט אשר נשלחים אליה על ידי החייבים על פי הקריטריונים הבאים

חניית נכים שמורה

ועדת התנועה מאשרת הקצאת חניה שמורה לרכב נכה על פי קריטריונים שנקבעו ואושרו עם ועדת הנגישות
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525