אפשר לעזור?

ישיבות מועצה 2017

ישיבה מן המניין מס' 63
מיום 26.12.17  
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבהישיבה לא מן המניין מס' 62
מיום 26.12.17  
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו: (62 + 63)    

 

 

ישיבה מן המניין מס' 61
מיום 21.11.17  
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבהישיבה לא מן המניין מס' 60
מיום 21.11.17  
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו (משותף לפרוטוקולים 60 + 61)     

 

 

  

ישיבה מן המניין מס' 59
ישיבה לא מן המניין מס' 58
מיום 17.10.17   
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו


 

 

ישיבה מן המניין מס' 57 מיום 22.8.17    
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו
 

 ישיבה מן המניין מס' 56 מיום 18.7.17    
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו :

ישיבה מן המניין מס' 55
ישיבה שלא מן המניין מס' 54   
מיום 13.6.17 
 
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו :
 

 

 


   

 

ישיבה מן המניין מס' 53 מיום 16.5.17   
סדר יום וחומרים נלווים למועצה
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו: 

 

 


ישיבה שלא מן המניין מס' 52 מיום 14.3.17   
סדר יום
← פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה

צילום וידאו:
  
 

 

 

  ישיבה שלא מן המניין מס' 51 מיום 14.2.17   
סדר יום
←  פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
← 
תמליל ישיבה

צילום וידאו: 
 

 

 

 

 

ישיבה שלא מן המניין מס' 50 מיום 17.1.17   
סדר יום
←  פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש
תמליל ישיבה
← צילום וידאו:   
  
                

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525