אפשר לעזור?

בשורה חשובה להורים יחידנים לילדי גני היול"א

בשורה חשובה להורי ילדי הגנים בהרצליה!


הורים יחידניים שעובדים משרה מלאה יכולים לקבל הנחה משמעותית
בתשלום צהרוני היול"א בהרצליה.

 
על מנת לקבל את ההנחה, יש למלא את 2 הטפסים של משרד הרווחה: 
אישור קבלה תשעט 2018

נספח 6 

 

לטובת מילוי המסמכים:
← מספרי מוטב - רשת תיכוני טומשין בע"מ

← מספרי מוטב - החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ 
← פרטים נוספים: מכתב נלווה 

 

מידע כללי באתר משרד הרווחה בכתובת:

 https://employment.molsa.gov.il/Employment/DayCareCenters/AfterSchool/Pages/SchoolYear2018.aspx
 
שימו לב:

1. הורה המקבל מכל גוף אחר במדינה, לרבות הרשות המקומית, השתתפות או סבסוד בגין שהותו של הילד בצהרון, לא זכאי להנחה זו.

2. יש להוריד את הטפסים ולמלא אותם בהתאם להוראות הכתובות, עד ליום 31.12.18.
3. הנחות יינתנו רטרואקטיבית, החל מחודש ספטמבר 2018.

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525