אפשר לעזור?

2018

  מכרז פומבי מספר 24-2018-18 לביצוע סקרי בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בעיר הרצליה
  מכרז פומבי מספר 23-2018-18 איסוף וקליטת פסולת נייר למחזור 
  מכרז פומבי מספר 22-2018-18 אספקת שירותי כוח אדם זמני לעיריית הרצליה 
  מכרז פומבי מספר 21-2018-18 מתן שירותי גיזום וטיפול בעצים לעיריית הרצליה  
  מכרז פומבי מספר 20-2018-18 להפעלת שירותי הסעית (שאטלים) בהרצליה לעיריית הרצליה  
  מכרז פומבי מספר 19-2018-18 למתן שירותי ניהול הערכה ומדידה באגף החינוך  
  מכרז פומבי מספר 18-2018-18 למתן שירותי ניקיון באצטדיון הכדורגל ובמגרשי האימונים בהרצליה  
  מכרז פומבי מספר 17-2018-18 לבודק תוכניות ניקוז להיתרי בניה  
  מכרז פומבי מספר 16-2018-18 להכנת תכנית מתאר כוללנית לעיר הרצליה  
  מכרז פומבי מספר 15-2018-18 למתן שירותי ארכיב וגניזה לעיריית הרצליה  
  מכרז פומבי מספר 14-2018-18 לבודק תוכניות ניקוז להיתרי בניה  
  מכרז פומבי מספר 13-2018-18 מערכת מופת מבוססת CRM רוחבי
  מכרז פומבי מספר 12-2018-18 הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו חלק מחלקה 24 בגוש 6524  
  מכרז פומבי מספר 11-2018-18 לתחזוקת מתקני ספורט ואספקת ציוד ספורט  
  מכרז פומבי מספר 10-2018-18 להפעלת מועדונית לילדים המוכרים בשירות לילד ונוער לעיריית הרצליה  
  מכרז פומבי מספר 9-2018-18 מכרז משלים למכרז מס' 4-2018-18 להפעלת צהרונים בגני ילדים
  מכרז מסגרת פומבי מספר 8-2018-18 להקמה, אחזקה ותחזוקה של מתקני בילבורד וטוטם ולתפעול פרסום חוצות על מתקנים אלה
  מכרז מסגרת פומבי מספר 7-2018-18 להפעלת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעיריית הרצליה
  מכרז פומבי מספר 6-2018-18 מתן שירותי ליווי חשבונאי של ניהול בתי ספר בעיר
  מכרז פומבי מספר 5-2018-18 בדבר הפעלת בית קפה בפארק הרצליה שלב ב' וניהולו, חלק מחלקה 24 בגוש 6524
  מכרז פומבי מספר 4-2018-18 להפעלת צהרונים בגני ילדים
  מכרז מסגרת פומבי מספר 3-2018-18 למתן שירותי נגרות ושירותי תיקונים
  מכרז פומבי מספר 2-2018-18 להקמה אחזקה ותחזוקה של עמודי שילוט רחוב מוארים סככות המתנה לאוטובוסים ומתקני מכוון תנועה מפה ולתפעול פרסום חוצות על גבי מתקנים אלו בעיר הרצליה
  מכרז מסגרת פומבי מספר 1-2018-18 להפעלת מרכז יום לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעיריית הרצליה
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525