אפשר לעזור?

יחידות העירייה

לשכת ראש העירייה

לשכת סגני ראש העירייה

לשכת מנכ''ל העירייה

נציבות תלונות הציבור

המוקד העירוני

לשכת הדוברת

יחידת הנגישות

מינהל נשים

אגף החינוך

אגף הרווחה

לשכת מבקר העירייה

אגף שאיפ''ה - שיפור, איכות, ופיתוח העיר

מינהל הנדסה

המינהל הכספי

אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי

אגף תב"ל - תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה

אגף משאבי אנוש

אגף תנו"ס - תרבות, נוער וספורט

המרכז לפיתוח עירוני

מחלקת הספורט

החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

מחלקת הבריאות

מינהלת אזור התעשייה

מי הרצליה - תאגיד המים והביוב

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525