אפשר לעזור?

קישור לדף הפייסבוק העירוני         קבילה בונה עיר - תוכנית המתאר של הרצליה      צלילי קיץ 2019 - צפו בתוכנייה

סקר מכון גאוקרטוגרפיה קבע: הרצליה קיבלה את הציונים הגבוהים ביותר, בפערים ניכרים מרשויות אחרות

חשוב לתושבים: ניקיון וחזות העיר, חינוך ותרבות, ביטחון אישי, תחזוקה ומיחזור
21/06/2017
סקר מכון גאוקרטוגרפיה קבע: הרצליה קיבלה את הציונים הגבוהים ביותר, בפערים ניכרים מרשויות אחרות (הגדל)

  
עיריית הרצליה פועלת רבות על מנת לייצר שביעות רצון בקרב התושבים המתגוררים בעיר, תוך התייחסות לטיב ואיכות השירותים הניתנים על ידי העירייה, בנושאים שונים הנמצאים תחת תחומי אחריותה. סקרי דעת קהל, הינם הכלי המרכזי למחקר אסטרטגי, הידע המצטבר, נועד לסייע בתהליכי הערכת עמדות התושבים, איתור ותיעדוף צרכים בקרב הסגמנטים השונים באוכלוסייה, גיבוש מדדים שיסייעו בידי העירייה לאמוד את תפקודם השוטף של המחלקות והאגפים השונים, ולהעריך את השפעתם של מהלכים ופעולות שננקטו בעיר להשגת יעדים שהעירייה הציבה לעצמה.

 

 

רישום לדיוור הישיר

קישור לדף הפייסבוק העירוני

הירשמו
לדיוור הישיר

   

הצטרפו
לפייסבוק העירוני

 


בהמשך להוראתו, העירייה התחייבה, בפני מכון התקנים, כי יבוצע סקר מקיף, תוך התייחסות למגוון השירותים הניתנים על ידה, המרכיבים את חווית המגורים בעיר, ואת מידת השפעתם על שביעות רצון התושבים.

הקו המנחה של מערך המחקר, הינו החשיבות וההשקעה באיתור הדגשים והיעדים שיש להציב בפני כל יחידת שירות על מנת להשתפר בצורה המהירה והממוקדת ביותר. המודל מאבחן את משקל החשיבות שמעניקים התושבים לכל אחד ממרכיבי השירות ומאפשר מעקב אחר שביעות הרצון לאורך זמן, ברמת העירייה, וברמת כל אחת מיחידות השירות ונותני השירות, ומכוון לאיתור נקודות חוזק וחולשה.

 שאלון המחקר כלל נושאים הקשורים למרחב הציבורי בעיר הרצליה (בזיקה עם המגורים בעיר), כמו גם נושאים הקשורים לסביבה הקרובה של אזור המגורים (ברמת השכונה / סביבה הקרובה). 

← שביעות רצון כללית (בהתייחס לרמת השירות שהעירייה מעניקה לתושבים).

← שביעות רצון מנושאים הקשורים לתברואה ותחזוקה (ניקיון ברחובות, איסוף אשפה וגזם, טיפול בחתולי רחוב ויתושים, כמות המתקנים למחזור בשכונה, תחזוקת תאורה ברחובות, רמת ותחזוקת השילוט וכדומה).
← שביעות רצון מנושאים הקשורים לתחבורה (תחזוקת כבישים / כיכרות / מדרכות, תחבורה ציבורית בעיר, תחזוקה של תחנות אוטובוס, שבילי אופניים, כמות מקומות החנייה בעיר, תחזוקת סימני דרך וכדומה).
← שביעות רצון מהגינות הציבוריות (כמות ותחזוקה של פארקים, טיפוח ותחזוקה של גינות ומתקני המשחקים, טיפוח הפארקים וגינות ציבוריות, כמות מתקני השתייה בגינות הציבוריות וכדומה).
← שביעות רצון ממקומות בילוי ומרכזי מסחר / ממרכזי תרבות וספורט (כמות ומגוון מקומות הבילוי והפנאי, כמות ומגוון מרכזים מסחריים וחנויות, מרכזים קהילתיים / מתנ"סים, כמות ומגוון אירועי תרבות, קידום והשקעה בנושא הספורט עירוני וכדומה).
← שביעות רצון מנושאים הקשורים לרמת הביטחון האישי (טיפול ומניעת פעילות עבריינית, פעילויות יזומות להפחתת רמת הפשיעה בעיר, רמת הביטחון האישי בסביבת המגורים וכדומה).
← שביעות רצון מנושאים הקשורים לחינוך (איכות הטיפול והחינוך בגני ילדים, רמת החינוך בבתי ספר יסודיים / חטיבות / תיכונים, התחזוקה והטיפוח של מוסדות החינוך וכדומה).
← שביעות רצון מנושאים אחרים ו- נושאים נוספים (פיתוח וקידום יצירת מקומות תעסוקה בעיר, מודעות לפעילויות העירייה, מודעות למוקדי משיכה עירוניים, הטיפול והיחס במוקד עירוני, הטיפול ממחלקות העירייה, בחינת אמצעי תקשורת של העירייה עם התושבים וכדומה).
← שביעות רצון מתפקוד העירייה והנהלתה.

 


 

הסקר נערך על ידי חברת גאוקרטגורפיה, שהינה בעלת זכויות היוצרים על מודל מחקר ייחודי. המחקר נערך ממכון הסקרים הממוחשב של גיאוקרטוגרפיה במהלך חודש מרץ 2017, באמצעות סקר טלפוני ייעודי בקרב 600 משיבים, תושבי העיר הרצליה, בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של תושבי העיר הבוגרים, תוך מתן ייצוג הולם לכל אחד מ- 3 מהרבעים בעיר (כפי שהוגדרו על ידי העירייה).

טווח השגיאה המירבית בסקר זה הינה: 4.0% +, ברמת מובהקות סטטיסטית של 95%.

תוצאות ניתוח הגורמים העלו כי קיימים 4 עולמות תוכן עיקריים שמסבירים את שביעות רצון התושבים.

← ניקיון וחזות העיר - 37% הסבר לשביעות רצון התושבים (מורכב מ- 6 פרמטרים).
← חינוך ותרבות - 27% הסבר לשביעות רצון התושבים (מורכב מ- 6 פרמטרים).
← ביטחון אישי - 20% הסבר לשביעות רצון התושבים (מורכב מ- 2 פרמטרים).
← תחזוקה ומיחזור - 16% הסבר לשביעות רצון התושבים (מורכב מ- 3 פרמטרים).ציון שביעות הרצון של העיר הרצליה, המשקף למעשה את שביעות רצון התושבים מרמת השירות של העירייה בתחומים שונים עומד בתקופת המחקר הנוכחית על 66.9 (על פי חישוב ציוני שביעות רצון ממוצעים). ציון זה מורכב מציוני שביעות רצון התושבים ב-4 עולמות תוכן עיקריים כמובא להלן: ניקיון וחזות העיר (37% ממשקל המודל, ציון 64.0), חינוך ותרבות (27% ממשקל המודל, ציון 70.6), ביטחון אישי (20% ממשקל המודל, ציון 62.9) ו- תחזוקה ומחזור (16% ממשקל המודל, ציון 72.3).

← 26% ממשקי הבית בעיר מעידים כי ילדיהם לומדים במוסדות החינוך השונים מטעם העירייה, כמפורט להלן: 11% מעידים על גני ילדים מטעם העירייה, 19% מעידים על בתי ספר יסודיים, 8% מעידים על חטיבות ביניים ו- 8% מעידים על תיכונים (כמובן שקיימת חפיפה בין המוסדות כך שבחלק ממשקי הבית ישנם ילדים הלומדים בכמה ממוסדות החינוך במקביל).
← בהשוואה בין סוגי מוסדות החינוך השונים במערכת החינוך בעיר הרצליה, ניכרת שביעות רצון גבוהה יותר באופן משמעותי ומובהק בהתייחס לאיכות הטיפול והחיוך בגנים העירוניים (72% מרוצים).
← קרוב למחצית מתושבי העיר תופסים את החינוך בעיר הרצליה כנמצא במגמת עליה (גבוה משמעותית לעומת מי שתופסים את החינוך כנמצא במגמת ירידה), כאשר שיעור זה גבוה יחסית בקרב מי שיש להם ילדים במערכת החינוך העירונית.
← מרבית בעלי הדעה מביעים שביעות רצון מנושאים הקשורים לפעילויות לנוער (בעיקר בכל הקשור עם פעילות של תנועות הנוער בעיר, והן בכל הקשור עם הפעילויות והחוגים הקיימים לבני הנוער בעיר, במהלך חופשות ומחוץ לשעות הלימודים).
← מרבית תושבי העיר הרצליה גאים לומר על עצמם שהם תושבי העיר, כאשר שיעור זה גבוה יחסית בקרב תושבי הרובע המזרחי.
← בדומה לתחושת הגאווה, כך גם בכל הקשור עם תחושת השייכות לעיר, ניכר כי מרבית התושבים מרגישים שייכות לעיר הרצליה, כאשר שיעור זה גבוה יחסית בקרב תושבי הרובע המזרחי.
← 66% מתושבי העיר הרצליה מביעים שביעות רצון רבה עד רבה מאוד מתפקודה של הנהלת העירייה ושל של ראש העיר, בעוד ששיעור נמוך של תושבים מביעים חוסר שביעות רצון בהקשר זה (7% בלבד מתושבי העיר). 9% מתושבי העיר עדיין אינם יודעים להביע דעה בכל הקשור לתפקודם של הנהלת העירייה וראש העיר.
← למעלה משליש מתושבי העיר מדווחים על פנייה למוקד הטלפוני של העירייה במהלך שלושת החודשים האחרונים, כאשר מרבית הפונים (76%) מביעים שביעות רצון מהטיפול בפנייתם.
← למעלה ממחצית מתושבי העיר יודעים לציין נכונה את ימי איסוף פסולת, גרוטאות וגזם באזור מגוריהם, כאשר שיעור זה גבוה יחסית בקרב תושבי מזרח העיר, ונמוך יחסית בקרב תושבי מערב העיר.
← מהשוואה בין ציוני עיריית הרצליה לציוני רשויות מקומיות אחרות במדד הנאמנות ובפרמטרים נוספים, עולה כי על פי רוב, הרצליה קיבלה את הציונים הגבוהים ביותר, בפערים ניכרים מרשויות אחרות.
 


 

לצפייה בסקר המלא

  
 

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525