אפשר לעזור?

פרסומי העירייה

אנו מחוייבים לרווחתם של תושבי הרצליה ולאיכות החיים בעיר.
לפיכך ברוח השקיפות אנו מקפידים לעדכן אתכם על פעילות העירייה ועל המתרחש בעיר.

   


לפניכם פרסומים על פעילות העירייה: 

 


עיתון עירוני - כל מה שקורה / אוקטובר 2017

 

 

""

עיתון עירוני - כל מה שקורה / פברואר 2017

 

 

 דו
דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"ו (ספט' 2015)

 

דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"ג (אוק' 2012)

 


דו"ח לתושב - פסח תשע"ב (אפריל 2012)

 


דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"ב (אוק' 2011)

 

 
דו"ח לתושב - פסח תשע"א (אפריל 2011)

 


דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"א (ספטמבר 2010)

 

דו"ח לתושב - פסח תש"ע (אפריל 2010)

 

← דו"ח פעולות העירייה 2009 (פורסם בספט 2010)
      ← חלק א'
      ← חלק ב'
      ← חלק ג'

 

דו"ח לתושב - ראש השנה תש"ע (ספט' 2009)

 


 

ניתן לקבל מידע נוסף על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.
בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע.

 


 

 פרטי הממונה על חוק חופש המידע

ד"ר שלומית כנרי 
(יש ללחוץ על השם לצורך שליחת מייל)
רח' בן גוריון 22, הרצליה 
09-9591673 (טלפון)
09-9597789 (פקס)
ימים א'-ה' 08:00 - 15:30
יום ב' עד השעה 18:00 

 

 


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525