אפשר לעזור?

מכרז פנים/חוץ מס' 209/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מדור נכסים וקרקעות

יש להעביר קורות חיים (בציון כתובת לשליחת מכתבים) בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 22 הרצליה בפקס 09-9529143 או במייל michrazim@herzliya.muni.il עד ליום 24/12/2018.
11/12/2018
מכרז פנים/חוץ מס' 209/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מדור נכסים וקרקעות (הגדל)
  מכרז פנים/חוץ מס' 209/2018 - דרוש/ה מנהל/ת מדור נכסים וקרקעות
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525