אפשר לעזור?

מכרזי כוח אדם

שלום רב, לפניכם מכרזי כח אדם של עיריית הרצליה.

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, המלצות וכתובת לשליחת מכתב חוזר
לאגף משאבי אנוש - רח' בן גוריון 22 ('שער העיר'), הרצליה. 

ניתן לשלוח בפקס 09-9529143 או בדוא"ל: michrazim@herzliya.muni.il.
לבירורים ניתן לפנות לאגף משאבי אנוש בטלפון - 09-9591592.

סיימתם לעיין בכל מודעות מכרזי כוח אדם? מצויין!
כעת אתם מוזמנים לצפות במשרות נוספות בדף 
'מודעות דרושים' (ללא מכרז)

 


מכרז פנים/חוץ מס' 87/2019 - דרוש/ה עובד/ת סמך מקצועי/ת

מכרז פנים/חוץ מס' 87/2019 - דרוש/ה עובד/ת סמך מקצועי/ת

מכרז פתוח עד ליום 6/6/2019
24/05/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 92/2019 - דרושים שמאים במחלקת השבחה

מכרז פנים/חוץ מס' 92/2019 - דרושים שמאים במחלקת השבחה

מכרז פתוח עד ליום 3/6/2019
21/05/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 93/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים

מכרז פנים/חוץ מס' 93/2019 - דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים

מכרז פתוח עד ליום 3/6/2019
21/05/2019
מכרז לטובת איתור מנכ"ל/ת העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה  - בית ההורים

מכרז לטובת איתור מנכ"ל/ת העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים

קורות חיים, בצירוף תעודות והמלצות, המעידים על הכישורים הנדרשים כמפורט לעיל, וכן בצירוף טופס הגשת מועמדות בנוסח המצוי במשרדי העמותה ובאתר האינטרנט של עיריית הרצליה (תחת מכרזי כוח אדם) כשהוא מלא וחתום כנדרש, יש להגיש ידנית בלבד (אין לשלוח מסמכים בדואר ו/או בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני), בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 15:00, וזאת במעטפה חתומה, עד ליום 11.6.2019 בשעה 12:00 ,לידי "ועדת האיתור למנהל /ת הכללי /ת של העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית ההורים (ע"ר), במשרדי העמותה, בכתובת: רחוב אנה פרנק 7, הרצליה.
17/05/2019
מכרז פנים/חוץ מס' 83/2019 - דרוש/ה עו"ס מרכז קשר הורים ילדים (הארכת מועד הגשה)

מכרז פנים/חוץ מס' 83/2019 - דרוש/ה עו"ס מרכז קשר הורים ילדים (הארכת מועד הגשה)

מכרז פתוח עד ליום 30/5/2019
3/05/2019
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525