אפשר לעזור?

קול קורא להפעלת מועדונית משותפת לילדים המוכרים בשירות לשיקום ו/או בשירות לילד ונוער (להלן: "הפעלת המועדונית")

עיריית הרצליה פרסמה מכרז להפעלת מועדונית. לאחר שלא הוגשו הצעות אישרה מועצת העיר להתקשר בחוזה ללא מכרז, לאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת. בכוונת העירייה לנהל משא ומתן להפעלת המועדונית עם מפעילים אשר יפנו למחלקת הרווחה באמצעות מייל Hillag@herzliya.muni.il עד לתאריך 2.8.15 בשעה 12:00 בצהריים.
27/07/2015
קול קורא להפעלת מועדונית משותפת לילדים המוכרים בשירות לשיקום ו/או בשירות לילד ונוער (להלן: "הפעלת המועדונית") (הגדל)
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525