אפשר לעזור?

מכרזי שירותים ותשתיות

° תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין

° מכרזי שירותים ותשתיות - זוכים לשנת 2016 (תאריך עדכון - נובמבר  2016) 

בקובץ מפורטים תנאים לביצוע עבודות ו/או שירותים ו/או אספקת ו/או רכישת טובין על-פי הזמנת עבודה, ככל שתונפק לספק ספציפי.
תנאים אלו יחד עם הזמנת העבודה מהווים את ההסכם אשר תנאיו והוראותיו מחייבים את הספק והעירייה.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ו/או לרכוש אותם תמורת תשלום הסכום עפ"י הנקוב בהודעה, בש"ח, בכתובת ובמועדים המופיעים בפרסומים מטה עבור כל מכרז בתאום מראש עם רו"ח אתי שרעבי, מנהלת תחום מכרזים. טלפון :  09-9529822 מייל: v.michrazim@herzliya.muni.il

 

לפניכם מכרזי עיריית הרצליה בתחומי השירותים והתשתיות.
לבירורים ניתן לפנות אל המחלקה המצוינת במכרז.


 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525