אפשר לעזור?

דו"ח פעולות העירייה

דו"ח פעולות העירייה (הגדל)

כ
מידי שנה נערך ומוגש דו"ח שנתי על פעולות העירייה.

הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים, יחידותיה וחברות ותאגידים עירוניים. בנפרד ועל פי הוראות פקודת העיריות מוגשים כסדרם דו"חות חשבונאיים תקופתיים למועצת העירייה - דו"חות כספיים רבעוניים וכן דו"ח כספי שנתי מבוקר. הדו"חות הכספיים אינם נכללים בדו"ח זה.

בנוסף מתפרסם מידי שנה, עפ"י הוראות החוק, דו"ח שנתי של מבקר העירייה וכן דו"חות ביקורת שנתית של משרד רואי חשבון המתמנה על ידי משרד הפנים.

עפ"י הוראות פקודת העיריות וכן על פי חוק חופש המידע ניתן לעיין בפנקסי העירייה, בימים ובשעות כדלקמן:

פרוטוקולים ותמלילים (סטנוגרמה) מישיבות המועצה מתפרסמים באתר האינטרנט העירוני וכן ניתן לעיין בהם במשרד סמנכ"ל העירייה בימים א'-ה' בשעות העבודה.
 
* ספר התקציב השנתי - במשרדי נציבת תלונות הציבור וסמנכ"ל העירייה בימים א' - ה' בשעות העבודה, וכן עותקים לעיון בספריות העירייה. בנוסף פרסום באתר האינטרנט העירוני.

* הדו"ח השנתי על פעולות העירייה - באתר האינטרנט העירוני, במשרדי הסמנכ"ל וכן בספריות הציבוריות של העירייה. שעות פתיחה של הספרייה העירונית - א', ב', ה' ב- 09:30 - 19:15,יום ג' ב- 13.00 -19:00, יום ד' ב- 09:30 - 15:00 וימי שישי ב- 09.00 - 12.45.


משרד הממונה על חוק חופש המידע ונציב תלונות הציבור, רחוב בן גוריון 22, בניין העירייה, שעות קבלה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום טלפוני מראש בטלפון מס. 9591673 - 09

תשומת הלב מופנית לאתר האינטרנט העירוני המכיל מידע רב וכן פירוט של בעלי התפקידים בעירייה ודרכי הפנייה אליהם.
 


 

 

דו"ח לשנת 2016


 

דו"ח לשנת 2015

הקדמה

חלק א'
חלק ב'

חלק ג'

 

 

דו"ח לשנת 2014

חלק א'

חלק ב'
חלק ג'

 


 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525