אפשר לעזור?

דו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליה

דו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליה (הגדל)

דו"ח הרשות לשנת 2016 - עיריית הרצליה

 

מובא בזאת לעיון הציבור דין וחשבון שנתי של עיריית הרצליה לשנת 2016 וזאת על-פי סעיף 6 לתקנות חוק חופש המידע התשנ"ט - 1999. הדו"ח השנתי מציג בצורה תמציתית את מבנה העירייה, תקציב העירייה, עיקרי תכנית העבודה של האגפים השונים לשנת 2017 וסיכום תמציתי של פעילות האגפים בשנת 2016.

דו"ח הרשות השנתי משקף את מדיניות העירייה לשקיפות ציבורית והוא מובא כאן לראשונה בפורמט דיגיטלי. זאת מתוך רצון להנגיש את המידע לציבור רחב ככל הניתן ולהציגו בצורה מרוכזת ונוחה. את הסיכום השנתי המלא ניתן למצוא בדו"ח פעולות העירייה. ההנחיות המנהליות הכתובות נמצאות בשלב זה במאגרי העירייה הפיזיים ויימסרו לציבור לפי דרישה ובתיאום מראש במשרד מזכיר העיר.

 

מבנה ארגוני

תרשים מבנה ארגוני

פרטי קשר לבעלי תפקידים בעירייה

 

 

פניות הציבור - דרכי התקשרות

המוקד העירוני: בטלפון מס' 106, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.


פניות ותלונות הציבור
טלפון: 09-9591673
פקס: 09-9591652
דוא"ל: tlunotzibur@herzliya.muni.il
פניות באמצעות אתר האינטרנט העירוני
קבלת קהל אצל נציבת תלונות הציבור: בתיאום טלפוני. שד' בן-גוריון 22, הרצליה, קומה 2.


פניות במסגרת חוק חופש המידע

 

פניות ללשכת ראש העירייה

 

מחלקת הגביה
מוקד טלפוני: 09-9591601, בימים א-ה בשעות 8:00-16:00
פקס: 09-9597707
דוא"ל: gvia2@herzliya.muni.il
קבלת קהל - בניין העירייה, שד' בן-גוריון 22, הרצליה, קומה M
ימים א', ג', ד', ה' - בשעות 08:00 - 12:30
יום ב' - 16:00 - 18:00
בכל פניה למחלקת הגביה יש להכין מספר תעודת זהות ואת מספר הנכס.מינהל הנדסה
שעות מענה טלפוני במחלקת רישוי בנייה: ימים א', ג', ה', בשעות 14:00-13:00
פרטי יצירת קשר עם מחלקת הרישוי

מחלקת חניה
רחוב השרון 29, הרצליה
טלפון: 09-9509223
פקס: 09-9597780
מענה טלפוני: יום א': 09:00 - 13:00. ימים ג', ד', ה': 13:00 - 15:00
קבלת קהל:. ימים ג', ד', ה': 8:00 - 11:00. יום ב': 14:30 - 17:30
מערכת לתשלום ולהגשת ערעור

דו"חות פיקוח עירוני 

 

דו"ח הממונה על העמדת מידע לציבור 2016 

לצפייה בדו"ח


דו"חות אגפי העירייה
אגף המינהל הכספי
אגף התקשוב
אגף החינוך
אגף בטחון, פיקוח וסדר ציבורי
אגף שאיפ"ה

אגף רווחה

אגף תב"ל (תחזוקה, בטיחות, לוגיסטיקה)

אגף תנו"ס (תרבות, נוער וספורט)

מינהל הנדסה


(בקרוב יוצגו הדוחות של שאר אגפי העירייה)


 

תקציב העירייה

 

חוברות ועלוני מידע שפורסמו על-ידי העירייה בשנת 2016

 

 

מאגרי המידע העירוניים

 

חוקי עזר עירוניים

 

ISO9001

 


מלגות

עיריית הרצליה מעניקה מלגות מקרן מלגות ייעודית לעידוד וסיוע לתושבי העיר ברכישת השכלה גבוהה. זאת מתוך הכרה בחשיבות החינוך וההשכלה לפיתוח האישי ולחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל. את תהליך חלוקת המלגות והפיקוח עליו מבצעת לשכת סגנית רה"ע, הממונה על החינוך. מידע אודות הגשת בקשה למלגות וקריטריונים לחלוקת מלגות.

 

 

תמיכות העירייה

 

 


 

קישורים שימושיים:

 


רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה

(תאריך עדכון - מאי 2019)

 

• יועצת משפטית
• וטרינר ראשי
• רופאה וטרינרית
• מהנדס העיר
• מנכ"ל העירייה

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525