אפשר לעזור?

דו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליה

דו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליה (הגדל)

דו"ח הרשות - עיריית הרצליה

מובא בזאת לעיון הציבור דין וחשבון שנתי של עיריית הרצליה לשנת 2016 וזאת על-פי סעיף 6 לתקנות חוק חופש המידע התשנ"ט - 1999. הדו"ח השנתי מציג בצורה תמציתית את מבנה העירייה, תקציב העירייה, עיקרי תכנית העבודה של האגפים השונים לשנת 2017 וסיכום תמציתי של פעילות האגפים בשנת 2016.

דו"ח הרשות השנתי משקף את מדיניות העירייה לשקיפות ציבורית והוא מובא כאן לראשונה בפורמט דיגיטלי. זאת מתוך רצון להנגיש את המידע לציבור רחב ככל הניתן ולהציגו בצורה מרוכזת ונוחה. את הסיכום השנתי המלא ניתן למצוא בדו"ח פעולות העירייה. ההנחיות המנהליות הכתובות נמצאות בשלב זה במאגרי העירייה הפיזיים ויימסרו לציבור לפי דרישה ובתיאום מראש במשרד מזכיר העיר.

 

מבנה ארגוני

תרשים מבנה ארגוני

פרטי קשר לבעלי תפקידים בעירייה

 

 

דרכי התקשרות

המוקד העירוני: בטלפון מס' 106, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע.


פניות ותלונות הציבור
טלפון: 09-9591673
פקס: 09-9591652
דוא"ל: tlunotzibur@herzliya.muni.il
פניות באמצעות אתר האינטרנט העירוני
קבלת קהל אצל נציבת תלונות הציבור: בתיאום טלפוני. שד' בן-גוריון 22, הרצליה, קומה 2.


פניות במסגרת חוק חופש המידע

 

פניות ללשכת ראש העירייה

 

אגף הכנסות העירייה (ארנונה)
מוקד טלפוני: 09-9591601, בימים א'-ה' בשעות 16:00-8:00
פקס': 09-9597707
דוא"ל: gvia2@herzliya.muni.il
קבלת קהל - בניין העירייה, שד' בן-גוריון 22, הרצליה, קומה M
ימים א', ג', ד', ה': בשעות 08:00 - 12:30
יום ב': 16:00 - 18:00
בכל פניה למחלקת הגביה יש להכין מספר תעודת זהות ואת מספר הנכס.מינהל הנדסה
יצירת קשר עם המינהל

מחלקת חניה
רחוב השרון 29, הרצליה
טלפון: 09-9509223
פקס: 09-9597780
מענה טלפוני: יום א': 09:00 - 13:00. ימים ג', ד', ה': 13:00 - 15:00
קבלת קהל: ימים ג', ד', ה': 8:00 - 11:00. יום ב': 14:30 - 17:30
מערכת לתשלום ולהגשת ערעור
דו"חות פיקוח עירוני 

 

דוחות הממונה על העמדת מידע לציבור 

לצפייה בדוחותדו"חות אגפי העירייה

2018

2017

2016

 תקציב העירייה לפי שנים

 

חוברות ועלוני מידע שפורסמו על-ידי העירייה בשנת 2016

 

 

מאגרי המידע העירוניים

2018

2017

2016

 

חוקי עזר עירוניים

 

ISO9001

 


מלגות

עיריית הרצליה מעניקה מלגות מקרן מלגות ייעודית לעידוד וסיוע לתושבי העיר ברכישת השכלה גבוהה. זאת מתוך הכרה בחשיבות החינוך וההשכלה לפיתוח האישי ולחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל. את תהליך חלוקת המלגות והפיקוח עליו מבצעת לשכת סגנית רה"ע, הממונה על החינוך. מידע אודות הגשת בקשה למלגות וקריטריונים לחלוקת מלגות.

 

 

תמיכות העירייה

 

 


 

קישורים שימושיים:

 


רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה

(תאריך עדכון - מאי 2019)

 

• יועצת משפטית
• וטרינר ראשי
• רופאה וטרינרית
• מהנדס העיר
• מנכ"ל העירייה

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525