אפשר לעזור?

מבקר העירייה

מבקר העירייה (הגדל)

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע.

 

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר העירייה רשאי להגיש דוח ביקורת בכל עת שייראה לו.

 

החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודת העירייה, ואלו הם היעילות והחיסכון, טוהר המידות, החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם, וקיום הוראות הדין. דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר.

 

עם תום הדיונים, מוצגים ממצאי דו"ח מבקר העירייה לעיני תושבי העיר, במסגרת זכותו של הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה.

 


 

דוחות מבקר העירייה:

 

דוח המבקר לשנת 2017

  

דוח מבקר העירייה לשנת 2016

 

דוח מבקר העירייה לשנת 2015

 

דוח מבקר העירייה לשנת 2014

 

דוח מבקר העירייה לשנת 2013

דוח מבקר העירייה לשנת 2012

 

דוח מבקר העירייה לשנת 2011

דוח מבקר העירייה לשנת 2010

 

  דו''ח מבקר העירייה לשנת 2009
  דו''ח מבקר העירייה לשנת 2008
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525