אפשר לעזור?

שקיפות מידע

דו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליה
חופש המידע נחקק על ידי הכנסת במאי 1998 ונכנס לתוקפו במאי 1999. החוק בא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות. בהכרת החוק בזכותם החוקית של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי, פותח החוק פרק חדש במשפט הציבורי בישראל. חוק זה מהווה נדבך לחופש הביטוי ומרכיב של זכות הציבור לדעת שכן, על מנת להביע דעות ולפרסם מידע, חייבת להתקיים בפני הציבור הזכות לגישה למקורות מידע הנמצאים בידי הרשויות. ללא זרימה חופשית של מידע, לא יוכל הממשל הדמוקרטי במדינה לשמור על ציביונו

בהתאם לכך פועלת עיריית הרצליה בשקיפות שלטונית מלאה.
דו"ח פעולות העירייה
מידי שנה נערך ומוגש דו"ח שנתי על פעולות העירייה. הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים ויחידותיה.
נציבות תלונות הציבור
הנציבות משמשת כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה ומחלקותיה
ועדות עירוניות ופרוטוקולים
הוועדות העירוניות הפועלות בעיריית הרצליה - רשימת יושבי הראש (יו"ר)
הצהרת נגישות
בעיריית הרצליה רואים חשיבות רבה בשירות איכותי ובמתן שירות שוויוני ומלא ולשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בהנגשת אתר האינטרנט
מבקר העירייה
ממצאי דו"ח מבקר העירייה מוצגים לעיני תושבי העיר, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה
הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה
לעיריית הרצליה כ-10,000 נכסים בתחום שיפוטה, המתפרשים על פני שטח של כ-27,000 דונם
דוברות העירייה
לשכת דוברת עיריית הרצליה אחראית על ייצוג העירייה, הפעולות באמצעי התקשורת ובערוצי המדיה השונים.
תמיכות
צפו בהודעה לציבור, תבחינים לבקשות וטפסים לבקשה. בנוסף , צפו בתמיכות משנים קודות
דרושים / מכרזים
לפניכם מודעות דרושים, מכרזי בתחומי כח אדם ומכרזים בתחומי שירותים ותשתיות. לבירורים ניתן לפנות אל המחלקה המצוינת במכרז.
תקציב העירייה
פסקי דין
חוק חופש המידע
תכלית החוק הוא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525