אפשר לעזור?

חוקי עזר

אתר זה מכיל מידע לידיעה כללית בלבד.
הנוסח המחייב של חוקי העזר הוא זה המתפרסם ברשומות מעת לעת,
והמידע באתר אינו מהווה תחליף למקורות ו/או לייעוץ משפטי.
עיריית הרצליה לא תישא בכל אחריות שהיא בגין הסתמכות על המידע המוצג באתר.

 

התעריפים המעודכנים של חוקי העזר העירוניים, בהתאם לחוק העזר - להרצליה: (הצמדה למדד) (מס 2) התשמ"ד - 1984.


 

 

 2019

 

תעריפים לחוקי העזר - יוני 2019

 

תעריפים לחוקי העזר - מאי 2019

 

תעריפים לחוקי העזר - אפריל 2019

 

תעריפים לחוקי העזר - מרץ 2019

 

תעריפים לחוקי העזר - פברואר 2019

 

תעריפים לחוקי העזר - ינואר 2019

 

 

  

  


 

 

חוקי עזר לפי נושאים 

 
 

 חוקי עזר משנים קודמות:

 

  2018

2017  

  2016

  2015

2014  

 

* לצפייה יש ללחוץ על השנה הרצויה. 

 

  


 

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525