אפשר לעזור?

ישיבות מועצה 2019

מועצת העיר הרצליה מונה כיום 21 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.


תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרוייקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

 
המועצה חייבת להתכנס אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים. 

 


 

להלן מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2019:

28.11.18 - ישיבת מועצה חגיגית (היכל הספורט "היובל" - רח' רש"י 26 הרצליה)

11.12.18 - ישיבה מן המניין
23.12.18 - שלוש ישיבות שלא מן המניין: בנושא צו המיסים ומיד לאחריה ישיבת התקציב
                18:00 - ישיבה שלא מן המניין בנושא צו המיסים - ארנונה.
                19:00 (לערך) - ישיבה שלא מן המניין בנושא תקציב 2019.
15.1.19     

19.2.19
12.3.19  

26.3.19   ישיבת מועצה שלא מן המניין
16.4.19    (ידחה מה-9.4.19 בשל בחירות לממשלה)
14.5.19  - ישיבה שלא מן המניין (18:00) + ישיבה מן המניין ברצף. (18:30~)
25.6.19 - ישיבה שלא מן המניין (צו המיסים - ארנונה) + ישיבה מן המניין ברצף.

23.7.19
20.8.19  - פגרה
10.9.19 - (הישיבה הוקדמה בשל הבחירות הארציות)
29.10.19 - ישיבה מן המניין + ישיבה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה והמלצות.
26.11.19 - ישיבה מן המניין + ישיבה שלא מן המניין (בנושא התקציב).
24.12.19

יתכנו שינויים במהלך השנה כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש. תיתכן הוספת ישיבות שלא מן המניין.
לגבי פגרה, עפ"י החלטת מועצה יקבעו שני חודשים במהלך השנה כחודשי פגרה, בהם לא יקויימו ישיבות מן המניין.    

 

 

 

פרוטוקולים מישיבות המועצה ה-19  

 

  ישיבה מן המניין מספר 14 מיום 25.6.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה       
  פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש   
  תמליל ישיבה  
  וידאו   
 

  

 

 

 

  ישיבה שלא מן המניין מספר 13 מיום 25.6.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה       
  פרוטוקול: סרוק וחתום / נגיש   
  תמליל ישיבה  
  וידאו (משותף עם ישיבת מועצה מספר 14 ↑ )  

  

 

 

 

  ישיבה מן המניין מספר 12 מיום 14.5.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה       
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש     
  תמליל ישיבה    
  וידאו   
 

    

 

 

  ישיבה שלא מן המניין מספר 11 מיום 14.5.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה      
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש     
  תמליל ישיבה    
  וידאו (משותף עם ישיבת מועצה מספר 12   ↑ )    

 

 

 

 

  ישיבה מן המניין מספר 10 מיום 16.4.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה      
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש     
  תמליל ישיבה    
  וידאו  
 

 

 

 

  ישיבה שלא מן המניין מספר 9 מיום 26.3.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה    
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש     
  תמליל ישיבה    
  וידאו  
 

 

 

 

 

  ישיבה מן המניין מספר 8 מיום 12.3.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה  
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש     
  תמליל ישיבה    
  וידאו  
 

 

 

 

 

 

  ישיבה מן המניין מספר 7 מיום 19.2.2019  
  סדר יום וחומרים נלווים למועצה  
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש     
  תמליל ישיבה    
  וידאו  
 

 

 

 

 

  ישיבה מן המניין מספר 6 מיום 15.1.2019  
סדר יום וחומרים נלווים למועצה  
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש    
  תמליל ישיבה  
וידאו  
   

 

          

          

               

 

 

 

 

  ישיבה מן המניין מספר 6 מיום 15.1.2019  
סדר יום וחומרים נלווים למועצה  
  פרוטוקול:  סרוק וחתום / נגיש    
  תמליל ישיבה  
וידאו  
   

 

          

          

               

             


 

 

ישיבות מועצה משנים קודמות:

 

  2018

2017  

  2016

  2015

2014  

2013  

2012  

 

* לצפייה בפרוטוקולים, לחצו על השנה הרצויה. 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525