אפשר לעזור?

נגישות מתו"ס ושירות

 

  

 מס' תחום שם התחום מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה  מועד אחרון להגשת הצעות (עד 12:00)
7.1  יועץ נגישות מתו"ס ושירות 12/08/18

02/09/18

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525