אפשר לעזור?

מטרדים ציבוריים ופניות ציבור

היחידה לאיכות הסביבה אחראית לטיפול במפגעים סביבתיים, כגון: רעש, ריח, שפכים, זיהום אוויר, קרינה, אסבסט וכו'. ביחידה מתקבלות כ-300 פניות ציבור בשנה בנושאים סביבתיים שונים. 

 

היחידה אחראית בין השאר לנושאים הבאים:
← ביצוע סיורים וביקורות במוקדי מפגעים סביבתיים
← ניטור מוקדי דגירה של יתושים
← העברת תנאים לעסקים/גופים שונים/תושבים היוצרים מפגעים בהתאם לפניות ציבור
← פיקוח, בקרה ואכיפה של תנאי איכות הסביבה מול יוצרי מפגעים.
← מתן מידע לציבור בנושא מטרדים ומפגעים סביבתיים

 

 לטיפול בפניות ניתן לפנות למוקד העירוני בטלפון 106 או ליחידה לאיכות הסביבה - 09-9548640/9578305 

 


 
למעבר לפרק הרלוונטי, לחצו על התמונה/הכותרת:

 

             

 רעש

 

מזיקים

 

 קרינה

 

 איכות אויר וריחות

 

 אסבסט

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525