אפשר לעזור?

מדידות רעש

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת מדידות רעש תקופתיות מפעילות הבנייה בכביש 531.
המדידות מתבצעות ברשות היחיד וברשות הרבים.
המדידות מתבצעות בנוסף למדידות המבוצעות על ידי הקבלן.
מוצגות כאן מדידות רעש אשר בוצעו ברשות הרבים.

 


רעש פעילות מסלילת כביש 531 על גג בניין בית ספר רעות

הנחיות אקוסטיות למערכות קירור או מיזוג

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 1992

רעש מכבישים - עקרונות, מדידות ושיטות חיזוי - מאת ד"ר יולי קלר

קריטריונים לרעש מדרכים - ועדה בין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים - פברואר 1999

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525