אפשר לעזור?

מדידות קרינה

 

בחודשים פבררואר-מרץ-אפריל 2016 בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבתי הספר העירוניים בהרצליה
בחודשים ינואר-פברואר 2016 בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל ורדיו בגנים העירוניים בהרצליה
מטרת הסקר: לוודא שרמת שדה הקרינה בתדר רדיו שמקורו מנקודת גישה (AP) אלחוטית Wi -Fi וציוד תקשורת
המותקן ע"י חברת SMBIT עומדת בקריטריון בטיחות הקרינה, אשר נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה לכלל הציבור
סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל במתחם הצופים שבט ארד, ברח' אלקלאי 4 , הרצליה * אוקטובר 2015
סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל. הבדיקות בוצעו ע"י חברת 'גלית' - החברה לאיכות הסביבה. המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF.
סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל. הבדיקות בוצעו ע"י חברת 'גלית' - החברה לאיכות הסביבה. המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF.
בתדירויות רדיו
מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 50Hz
מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 50Hz.
סה"כ 93 גנים. כל דו"ח מונה בין 9 ל-10 עמודים.
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525