אפשר לעזור?

הנחיות סביבתיות במסגרת היתרי בניה וטופס 4

 

טופס הצהרה על פינוי פסולת בנין

      (תאריך עדכון - אוקטובר 2015)

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525