אפשר לעזור?

רעש


  רעש

 

היחידה פועלת לבקרה ופיקוח על תקנות למניעת מפגעים, בין השאר בנושא הרעש. היחידה מטפלת בתלונות על רעש ממוקדים ציבוריים, עסקים, גופים ומוסדות ציבוריים/פרטיים וכד'.
כמו כן, היחידה מבצעת מדידות רעש בהתאם לפניות ציבור- במקרים בהם נמצא כי קיים מטרד רעש ע"י נציג היחידה או מפקח העירייה.
 
במקרים של תלונות על רעש בין שכנים, לרבות רעש ממערכות מיזוג/אוורור שבין שכנים (אדם פרטי ולא עסק/מוסד ציבורי או פרטי)  יש לפנות למשטרת ישראל האחראית לאכיפה במקרים אלה.

 

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשמ"ג - 1992.
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) - התש"ן 1990.
מידע על התקנת מזגנים/ מערכות אוורור.
קישור לאתר המשטרה לטיפול במטרדי רעש.

הנחיות הועדה הבין משרדית לתקני רעש מכבישים.
רעש מכבישים - עקרונות, מדידות ושיטות חיזוי.עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525