אפשר לעזור?

קרינה


  קרינה

 

עיריית הרצליה מקיימת מדידות קרינה אחת לשנה במוסדות חינוך על פי הנחיות משרד החינוך.

לצפייה בתוצאות המדידה לשנת 2017 


← בתי ספר - חלק א'

← בתי ספר - חלק ב'

 

← גני ילדים - א'-ב'

← גני ילדים - ג'-ז'

← גני ילדים - ח'-ל'

← גני ילדים - מ'-פ'

← גני ילדים - צ'-ת'

 

← מועדוניות 

קרינה ממוקדים סלולריים

 
המשרד להגנת הסביבה הוא האחראי להנפקת היתרים לחברות הסלולריות ולבקרה על מוקדי שידור סלולריים. מידע לגבי מוקדי השידור בהרצלייה ניתן למצוא במפה האינטראקטיבית של המשרד להגנת הסביבה.


היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה מסייעת לתושבים בקבלת מידע על מוקדי שידור סלולריים ומול המשרד להגנת הסביבה. היחידה מבצעת מעקב אחר מוקדי שידור וקרינה בתחום העיר הרצליה, מוודאת ביצוע בדיקות תקופתיות ופועלת מול המשרד להגנת הסביבה בנושאי קרינה.
כמו כן, היחידה מבצעת מדידות קרינה בהתאם לפניות הציבור,  במקרים בהם קיימת סבירות לחריגות קרינה, בהתאם  לשיקול דעתו המקצועי של נציג היחידה.


← קרינה ממוקדים סלולארים וקישור למפה האינטראקטיבית של המשרד להגנת הסביבה .

תכנית אב עירונית להקמת ופריסת מתקני שידור סלולריים .
תמ"א 34א1 - תוכנית מתאר ארצית לתקשורת .
רשימת בעלי היתר לביצוע מדידות קרינה בלתי מייננת .

 


קרינה מרשת החשמל
   

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת מדידות קרינה בהתאם לפניות הציבור, במקרים בהם קיימת סבירות לחריגות קרינה ממערכת החשמל במרחב הציבורי, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של נציג היחידה.

 

← מידע תכנוני לחדרי שנאים
← המלצות ועדה בין-משרדית לשדות מגנטיים מרשת החשמל

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525