אפשר לעזור?

דרישות פרטניות מעסקים

פרקים:

 

 קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
קבוצה 1: בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
1.1 - בית מרקחת
  קבוצה 2: דלק ואנרגיה 
קבוצה 2: דלק ואנרגיה
2.1 - גז
2.1 ה' - תיקון מיכלים
2.2 - דלק לסוגיו
2.2 א' - תחנת דלק ותדלוק
   קבוצה 3: חקלאות, בעלי חיים
קבוצה 3: חקלאות, בעלי חיים
3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה
3.4 - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 ג' - מכירתם
         
 קבוצה 4: מזון
קבוצה 4: מזון
4.2 - בית אוכל
4.2 א'- מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום
   קבוצה 5: מים ופסולת
קבוצה 5: מים ופסולת
5.1 - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1 ב'- איסופה, הובלתה
5.3 - שפכים וקולחין
5.3 ג'- הובלתם במיכליות
   קבוצה 6: מסחר ושונות
קבוצה 6: מסחר ושונות
6.8 - קניון
6.8 א'- ניהולו
         
 קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט
7.7 - עינוג ציבורי
7.7 ו' - דיסקוטק
   קבוצה 8: רכב ותעבורה
קבוצה 8: רכב ותעבורה
8.4 - הסעת נוסעים
8.4 ב' - תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
8.9 מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 א' - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
   קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים
קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים
10.8 - חומרי חיטוי או ניקוי
10.8ב' - איחסונם שלא לצורך מכירה במקום
         

 גורם השגה ראשותי

       

 

הגשת השגה על סירוב למתן רישיון או היתר זמני/מזורז

 

כתב הסמכה לגורם מוסמך ארצי הרשות הרישוי

       

 

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525