אפשר לעזור?

ישיבות מועצה 2014

 פרטיכל ישיבה מן המניין מס' 20 מיום 30.12.2014
תמליל ישיבה מס' 20

פרטיכל ישיבה לא מן המניין מס' 19 מיום 25.11.2014
תמליל ישיבה מס' 19

פרטיכל ישיבה מן המניין מס' 18 מיום 25.11.2014
תמליל ישיבה מס' 18

פרטיכל ישיבה לא מן המניין מס' 17 מיום 28.10.2014
תמליל ישיבה מס' 17

פרטיכל ישיבה מן המניין מס' 16 מיום 28.10.2014
תמליל ישיבה מס' 16


פרטיכל ישיבה לא מן המניין מס' 15 מיום 16.9.2014
תמליל ישיבה מס' 15

פרטיכל ישיבה לא מן המניין מס' 14 מיום 26.8.2014
תמליל ישיבה מס' 14

פרטיכל מס' 13 מיום 22.7.2014
תמליל ישיבה מס' 13

פרטיכל ישיבה לא מן המניין מס' 12 מיום 17.6.2014
תמליל ישיבה מס' 12

פרטיכל מס' 11 מיום 17.6.2014
תמליל ישיבה מס' 11

פרטיכל מס' 10 מיום 20.5.2014
תמליל ישיבה מס' 10

פרטיכל מס' 9 מיום 29.4.2014
תמליל ישיבה מס' 9

פרטיכל מס' 8 מיום 25.3.2014
תמליל ישיבה מס' 8

פרטיכל מס' 7 מיום 18.2.2014
תמליל ישיבה מס' 7

פרטיכל מס' 6 מיום 21.1.2014
תמליל ישיבה מס 6

 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525