אפשר לעזור?

רשות איתנה

הרצליה היא רשות איתנה
קראו את ההכרזה מתוך אתר משרד הפנים (13.3.2014)

 


 
הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה:

הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה - אגודת ניצן

הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה - אגודת ניצן

גוש 6534 חלקה 166, רחוב ויצמן 19.
12/05/2019
הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין יעקב בוזגלו

הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין יעקב בוזגלו

נכס מס' 72 במרכז המסחרי דגניה נווה עמל, גוש 6558 חלקה 829
20/03/2018
הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ד"ר רביע ג'יהאד

הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ד"ר רביע ג'יהאד

נכס מס' 66 במרכז המסחרי דגניה נווה עמל, גוש 6558 חלקה 829
20/03/2018
הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אורית בצלאל

הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אורית בצלאל

נכס: מס' 1600 במרכז המסחרי נוף ים, גוש 6670 חלקה 269
6/05/2018
הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שרית גינדי-הרשקוביץ

הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שרית גינדי-הרשקוביץ

נכס: מס' 2300 במרכז המסחרי נוף ים, גוש 6670 חלקה 269
22/08/2017
הודעה על הסכם בין עיריית הרצליה לבין ארי ודליה דותן

הודעה על הסכם בין עיריית הרצליה לבין ארי ודליה דותן

נכס: גוש 6666 חלק מחלקה 859
27/09/2017
הודעה על הסכם בין עיריית הרצליה לבין ניצן, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד

הודעה על הסכם בין עיריית הרצליה לבין ניצן, אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה, הסתגלות ותפקוד

נכס: גוש 6526 חלקה 301, רחוב לאה גולדברג 4
3/04/2017
הודעה על הסכם בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח הרצליה

הודעה על הסכם בין עיריית הרצליה לבין רשת משיח הרצליה

נכס: גוש 6419 חלקה 45, ברחוב אינצ'ו סירני 9
3/04/2017
הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין צרפתי רות

הודעה על הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין צרפתי רות

נכס במבנה ביה"ס חט"ב שמואל הנגיד, גוש 6527 חלקה 388
29/11/2016
הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה, אישור מועצת העיר פ"א את הוראות תב"ע הר/מק/2357 (504-0401893)

הודעה על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה, אישור מועצת העיר פ"א את הוראות תב"ע הר/מק/2357 (504-0401893)

14/07/2016
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אייריס זנדר בע"מ

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין אייריס זנדר בע"מ

נכס מס' 300 במרכז המסחרי נוף ים, גוש 6670 חלקה 269
20/10/2015
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שי פרג'ון וקובי חיים

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין שי פרג'ון וקובי חיים

נכס מס' 1200 במרכז המסחרי נוף ים, גוש 6670 חלקה 269
30/12/2014
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ריטה רומנו

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ריטה רומנו

יחידה מספר 10 במרכז המסחרי נוף ים בהרצליה, חלקה 269 בגוש 6670
12/04/2016
הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין א.נ. בראנץ' בע"מ

הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין א.נ. בראנץ' בע"מ

גוש 6523 חלקה 39
9/02/2016
הסכם חכירה שבין עירית הרצליה לבין United Israel Appeal Inc

הסכם חכירה שבין עירית הרצליה לבין United Israel Appeal Inc

חלקה 166 בגוש 6672
15/02/2016
הסכם למתן זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים בישראל - לצורך הפעלתו של שבט "ארד"

הסכם למתן זכות שימוש בין עיריית הרצליה לבין תנועת הצופים העבריים בישראל - לצורך הפעלתו של שבט "ארד"

מועצת העיר אישרה ביום 18.08.2015 את ההסכם
9/11/2015
הסכם שכירות לגבי חנות במרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל,  חנות מס' 66

הסכם שכירות לגבי חנות במרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל, חנות מס' 66

מועצת העיר אישרה ביום 19.5.2015 הסכם שכירות בין עיריית הרצליה לבין ציחי תמיר, לגבי חנות במרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל, חנות מס' 66, גוש 6558 חלקה 829 ת"ח 3.
19/05/2015
הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד' המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542

הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד' המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542

בהתאם לסעיף 188 (ב1) לפקודת העיריות (נוסח חדש), נמסרת בזאת הודעה כי מועצת העיר אישרה ביום 17.02.2015 הסכם רכישת מגרש השלמה 15ד' המהווה חלק מחלקה 15 בגוש 6542.
23/08/2015
הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ) 511936759

הסכם חכירה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינתחומי הרצליה (חל"צ) 511936759

16/06/2015
מרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל,  חנות מס' 62, גוש 6558 חלקה 829 ת"ח 13

מרכז המסחרי "דגניה" בנווה עמל, חנות מס' 62, גוש 6558 חלקה 829 ת"ח 13

25/11/2014
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525