אפשר לעזור?

תקציב העירייה

 2019

 

שקיפות תקציבית (קובץ PDF) 

הצעת התקציב הרגיל (קובץ PDF)
הצעת התקציב הרגיל (קובץ אקסל)

 

 

 2018

 

שקיפות תקציבית (קובץ PDF) 

הצעת התקציב הרגיל (קובץ PDF)
הצעת התקציב הרגיל (קובץ אקסל)
הצעת התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) - ריכוז לפי אגפים/יחידות העירייה (קובץ PDF)
הצעת התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) - ריכוז לפי אגפים/יחידות העירייה (קובץ אקסל)


 

 

 2017

 

דוחות כספיים עיריית הרצליה לשנת 2017 (קובץ PDF סרוק)

שקיפות תקציבית (קובץ PDF)
תקציב העירייה לשנת 2017 - נתונים אודות: תקציב רגיל, תקציב פיתוח תב"ר ותוכנית אשראי (קובץ PDF)
הצעת התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) - ריכוז לפי אגפים/יחידות העירייה (קובץ אקסל)
הצעת התקציב הרגיל (קובץ אקסל)
 

 

 

 2016

 

דוחות כספיים (קובץ PDF סרוק)
שקיפות תקציבית (קובץ PDF)
הצעת התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) - ריכוז לפי אגפים/יחידות העירייה (קובץ אקסל)
הצעת התקציב הרגיל (קובץ אקסל)
תמצית הדוחות הכספיים (קובץ PDF)
ריכוז הוצאות לשכר ופעולות - בחתך אגפי 


  

 2015

 

תקציב העירייה - גרסה מלאה (קובץ אקסל)
הצעת התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) - ריכוז לפי אגפים/יחידות העירייה
תקציב העירייה

תמצית הדוחות הכספיים (קובץ PDF)
תמצית הדוחות הכספיים (קובץ אקסל)

 

 2014

 

תקציב העירייה
תקציב בלתי רגיל (תב"ר) 

תמצית הדוחות הכספיים (קובץ PDF)
תמצית הדוחות הכספיים (קובץ אקסל)

 

 2013

 

תקציב העירייה
תקציב בלתי רגיל (תב"ר) 
תמצית הדוחות הכספיים


 

 2012

 

תקציב העירייה
תקציב בלתי רגיל (תב"ר) 
תמצית הדוחות הכספיים

 

 

 2011

 

תקציב העירייה
← תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
← תמצית הדוחות הכספיים [יפורסם בהמשך]

 

 

 2010

 

תקציב העירייה
תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
תמצית הדוחות הכספיים 

 

 

 2009

 

תקציב העירייה
תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
תמצית הדוחות הכספיים

 

 

 2008

 

תמצית הדוחות הכספיים
תוכניות עבודה 

 

 

 2007

 

תמצית הדוחות הכספיים
 

 

 2006

 

תמצית הדוחות הכספיים
 

עבור לתוכן העמוד
 הנהלת העירייה - רח' בן גוריון 22, הרצליה 4678525