לפרטים נוספים - קשרי קהילה: mahirlair@bncr.co.il | 072-2211599 | מוקד עירוני: 106