דלג לתוכן העמוד

עבודת תשתיות / עבודת מנוף / צמרות 8

חסימת נתיב תנועה לאבטחת עבודת מנוף

מספר היתר: 2020311

תאריך מתן היתר: 10/09/2020

מבקש ההיתר: מנופי אבי תובלה ושירותים

סוג עבודה: עבודות מנוף

כתובת: צמרות 8, צמרות

תאריך מתן היתר: 01/08/2020

תאריך תחילת עבודה: 09/12/2020

תאריך סיום עבודה משוער: 10/09/2020

משך הביצוע: 2 ימי עבודה

עבודות בשעות: 9:00 עד 17:00


היתר חתום + תרשים עבודות:
2020311.pdf

 

מיקום על גבי מפה:

חזור לראש הדף