דלג לתוכן העמוד

התחלת בניה / התדהר 14

בניית בית מגורים קוטג'

מספר היתר: 20180837

תאריך מתן היתר: 08/04/2021

מבקש ההיתר: עטר אורית

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: התדהר 14,


חזור לראש הדף