דלג לתוכן העמוד

עבודות תשתית דליה רביקוביץ / אסתר ראב

עבודות פיתוח גינה ציבורית

מספר היתר: 2020286

תאריך מתן היתר: 29/07/2020

מבקש ההיתר: החברה לפיתוח הרצליה

סוג עבודה: תשתיות

כתובת: דליה רביקוביץ / אסתר ראב ,

תאריך מתן היתר: 01/08/2020

תאריך סיום היתר: 31/12/2020

משך הביצוע: 4 חודשים

עבודות בשעות: 9:00 עד 17:00


2020286- רביקוביץ- חתום.pdf

חזור לראש הדף