דלג לתוכן העמוד

עבודות פיתוח / הרכבת - בן ציון מיכאלי

סגירת חלקי שטח חניון הכורכר לבניית מבנה מובל ניקוז

מספר היתר: 2021111

תאריך מתן היתר: 18/05/2021

מבקש ההיתר: רכבת ישראל

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: הרכבת - בן ציון מיכאלי ,

תאריך מתן היתר: 18/05/2021

תאריך סיום היתר: 31/08/2021

משך הביצוע: 6 חודשים

עבודות בשעות: יום 7:00-19:00 לילה 22:00-05:00


חזור לראש הדף