דלג לתוכן העמוד

עבודות פיתוח / רכבת הרצליה

סגירת חלקי שטח החניונים לביצוע קו סניקה לביוב

מספר היתר: 2021171

תאריך מתן היתר: 18/05/2021

מבקש ההיתר: רכבת ישראל

סוג עבודה: התחלת בניה

כתובת: הרכבת ,

תאריך מתן היתר: 18/05/2021

תאריך סיום היתר: 31/12/2021

משך הביצוע: 6 חודשים

עבודות בשעות: 19/5 - 31/8 לילה 22:00 - 05:00 19/5-30/11 יום 07:00 - 19:00


2021171 חניון תחנת הרכבת - כורכר צפוני - קל פלד - חתום.pdf

חזור לראש הדף